Sabie japoneza

Muso Jikiden Eishin Ryu (MJER) Iaijutsu este unul dintre cele mai vechi sisteme de sabie japoneză care încă mai funcționează. Fiind fondat acum aproximativ 500 de ani, este o tradiție vie, cu o linie neîntreruptă până în prezent de profesori. Șeful actual al descendenței Yamauchi, cel de-al 21-lea Mare Maestru al sistemului, este Sekiguchi Komei din Tokyo, Japonia.

Instructorul din Brașov, senseiul Antonius Karasulas (7 Dan), s-a antrenat în Japonia timp de trei ani sub Marele Maestru Sekiguchi, și a fost conducătorul ramurilor australo-asiatice ale sistemului timp de 25 de ani.

Muso Jikiden Eishin Ryu (MJER) Iaijutsu is one of the oldest systems of Japanese swordsmanship still operating. Founded almost 500 years ago, it is a living tradition, with an unbroken lineage of teachers until the present. The current head of the Yamauchi lineage, the 21st Grandmaster of the system, is Sekiguchi Komei, of Tokyo, Japan.

The instructor in Brasov, Antony Karasulas sensei (7th dan), trained in Japan for three years under Grandmaster Sekiguchi, and served as the head of the Australasian branches of the system for over 25 years.


Antonius Karasulas împreună cu Marele Maestru Sekiguchi Komei

Acest este un stil de arte marțiale japonez foarte tradițional în care se învață folosirea practică și sigură a katanei, în contextul culturii clasice japoneze. Cuprinde un curriculum foarte larg și presupune absorbirea multor nivele de abilități, având suficient material pentru mulți ani de antrenamente.

This is a very traditional Japanese martial art, in which the practical and safe use of the katana is learned, in a context of classical Japanese culture. There is a very broad curriculum and many levels of skill to absorb, enough material for many years of rewarding training!

Antonius Karasulas sensei in Tokyo, in 1987, with instructors of Yamauchi ha MJER Iaijutsu, from, left to right: Fujii sensei, senior instructor; Onoe sensei, 20th Grandmaster; Karasulas sensei; Sekiguchi Komei, 21stand current Grandmaster; Sekiguchi sensei, senior instructor and wife of the Grandmaster

Yushindio Kenjutsu este un system hibrid de kenjutsu (arta sabiei) care include folosirea și a altor arme, cum ar fi sulița sau pumnalul, precum și a tehnicilor clasice jujitsu care pot fi aplicate în luptă. Sistemul este ușor de înțeles și oferă a varietate de metode practice de luptă cu sau fără sabie.

Yushindio Kenjutsu is a hybrid system of kenjutsu (sworsdsmanship) which includes the use of other weapons, such as spear and dagger, and combat applicable techniques of classical jujutsu. The system is comprehensive and offers a variety of practical methods for combat, with or without a sword.

Toyama Ryu Battojutsu este un sistem al artei mânuirii sabiei dezvoltat de Armata Japoneză la începutul secolului XX, bazat pe metodele folosite de către școlile tradiționale ale sabiei. Principalul exponent al acestui sistem după cel de-al doilea război mondial a fost Nakamura Taisaburo, care a fost un soldat profesionist și instructor senior kendo în Armata Imperială Japoneză. Printre responsabilitățile sale s-au număratorganizarea și predarea curriculumului pentru Colegiul Ofițerilor japonezi, Academia Toyama. Toți ofițerii japonezi purtau săbii și se cerea ca ei să știe să le folosească în luptă. Senseiul Nakamura a avut mai multe experiențe directe în ceea ce privește folosirea sabiei în liptă în Manchuria în anii 1930 și 1940, fiind unul dintre ultimii oameni care au folosit sabie în luptă.

Senseiul Nakamura a fondat școala de sabie Nakamura Ryu Happogiri Battodo folosind experiențele dobândite în cadrul Toyama Ryu și în lupta reală. A fost instructorul principal al Federației Japoneze Toyama-ryu Iaido ( All-Japan Toyama-ryu Iaido Federation) și șeful Federaței Japoneze Battojutsu (All-Japan Battojutsu Federation). A primit al 10-lea Dan în Battojutsu și Iaido, al 8-lea Dan în Jukendo (baionetă), al 8-lea Dan în Tankendo și al 7-lea Dan în Kendo. În 1973 a fost recompensat cu premiul Ordinul Comorii Sacre ca recunoștință pentru serviciile aduse pentru promovarea artelor marțiale. Senseiul Nakamura a murit în anul 2003.

În Brașov Toyama Ryu Battoujutsu este predat de către Antonius Karasulas, care s-a antrenat sun Senseiul Nakamura în perioada în care locuia în Japonia, între anii 1986 și 1989, și pentru mai mulți ani a reprezentat Toyama Ryu în Australia. Senseiul Antonius a primit al 5-lea Dan de la Senseiul Nakamura.

Toyama Ryu Battojutsu is the system of swordsmanship developed for the Japanese military in the early 20th century, based on the methods of the traditional schools of the sword. The principal exponent of this system after the second world war was Nakamura Taisaburo, who had been a professional soldier and senior kendo instructor in the Japanese Imperial Army. HIs responsibilities included organising and teaching the sword curriculum for the Japanese officers college, the Toyama Academy. Japanese officers all carried swords and were expected to know how to use them in combat. Nakamura sensei had many direct experiences of using the sword in action in Manchuria in the 1930’s and 1940’s, one of the last men to have experienced combat with a sword.

Nakamura sensei also founded the sword school Nakamura Ryu Happogiri Battodo based on his experiences with Toyama Ryu and in combat. He was the chief instructor of the All-Japan Toyama-ryu Iaido Federation and the head of the All-Japan Battojutsu Federation. He was awarded 10th-dan in Battojutsu and Iaido, 8th-dan in Jukendo (bayonet), 8th dan in Tankendō, and 7th-dan in Kendo. In 1973 he was awarded the Order of the Sacred Treasure in recognition for his services in promoting the martial arts. Nakamura sensei passed away in 2003.

In Brasov Toyama Ryu Battojutsu is taught by Antonius Karasulas. Antonius sensei trained directly under Nakamura sensei while living in Japan from 1986 to 1989, and for a number of years afterwards represented Toyama Ryu in Australia. Antonius sensei was graded to 5th dan by Nakamura sensei.