Acasa

Acest proiect nu ar fi luat naștere fără marea noastră pasiune pentru arte marțiale și cultură asiatică. Beneficiile artelor marțiale sunt nenumărate și considerăm că fiecare comunitate trebuie să aibă posibilitatea de a se bucura de ele. Însă acest lucru nu este posibil în lipsa unui spațiu amenajat corespunzător și a unor facilități esențiale. Și din multă muncă, pasiune și dedicație a fost creat Centrul de Arte Marțiale și Cultură – HEKISAN, din Brașov.

Centrul nostru reunește majoritatea școlilor de arte marțiale din Brașov pentru ca împreună să ne sprijinim și de asemenea să sprijinim acest stil de viață atât de necesar într-o societate modernă și în continuă alergare.

Însă pentru o viață sănătoasă și echilibrată oferim mai mult decât cele mai bune stiluri de arte marțiale aflate într-un singur loc. Oferim o experiență completă pentru trup și suflet, prin încurajarea practicării yoga, prin masajul sportiv, dar și prin desfășurarea de diverse activități care țin de cultura asiatică.

Vă așteptăm cu drag să ne vizitați pentru a sta de vorbă și poate pentru a face un nou pas împreună pe un drum al autodezvoltării care nu se termină niciodată!

This project would not have started if not for our passion for martial arts and Asian culture. The benefits of martial arts are numerous and we believe that every community must have the chance to enjoy these. But this would not have been possible without a proper arranged space and all the essential facilities that come with it. And so, with lots of work,passion and dedication the Center for Martial Arts and Culture – Hekisan in Brașov was created.

Our center gathers together the majority of the martial arts schools in Brașov so that we can support each other and also support this life style so much needed in our modern and always on the run society.

But for a healthy and balanced life we are offering more than just the best styles of martial arts brought together. We are offering a complete experience for the body and the soul, by encouraging the practice of yoga, of sports massage and by having all kind of activities that are related to the Asian culture.

We are waiting for you with open hands to come and pay us a visit and maybe take a first together on a path to self-development that never ends!